رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب از مرگ و تلف شدن هزاران قطعه ماهی در رودخانه زرینه رود میاندوآب خبر داد. …

در دو روز گذشته تصاویر و ویدئوهایی از تلف شدن و مرگ هزاران قطعه ماهی در رودخانه زرینه رود میاندوآب در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

در همین زمینه نیز رئیس اداره حفاظت از محیط زیست میاندوآب در گفت و گو با خبرنگار زرین خبر با تایید خبر تلف شدن هزاران قطعه ماهی در رودخانه زرینه رود میاندوآب، اظهار کرد: متاسفانه هزاران قطعه ماهی در رودخانه زرینه رود میاندوآب تلف شده اند.

علیرضا بقالی با اشاره به بررسی موضوع از زمان وقوع حادثه، افزود: با دریافت گزارشات مردمی بلافاصله با حضور کارشناسان در محل وقوع حادثه موضوع را بررسی کرده ایم.

وی دلیل مرگ ماهی ها را به موضوع آب مرتبط دانست و گفت: عدم اختصاص حق آبه اکولوژیکی زرینه رود دلیل مرگ ماهی ها است.

اما از سوی دیگر ضرغام گوزلی مدیر امور منابع آب میاندوآب نیز در این باره به خبرنگاران گفته که حق آبه زیست محیطی زرینه رود که پنج متر مکعب بر ثانیه است، طبق برنامه اختصاص می یابد.