رئیس آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی گفت: کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی معضل جدی مدارس استثنایی است.

عیسی محمدی  با اشاره به اینکه ۶۰۰ نیروی انسانی در مدارس و مراکز یادگیری کودکان با نیازهای ویژه در استان فعالند افزود: کمبود نیروی انسانی و فضای اموزشی ، همچنین کمبود اعتبارات و مشکل ایاب و ذهاب دانش آموزان از مشکلات جدی در استان است که نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: اگرچه برخی شهرداری ها در استان با ایجاد امکانات رایگان برای ایاب و ذهاب این دانش آموزان ما را یاری می کنند اما هنوز این مدارس با مشکل ایاب و ذهاب دانش اموزان مواجهند.

محمدی با بیان اینکه در استان ۱۰۵ کد آموزشی مخصوص مدارس استثنایی وجود دارد تصریح کرد: ۲۸ فضای اموزشی در استان مخصوص کودکان با نیازهای ویژه فعال است که ۱۳ مرکز یادگیری دولتی و ۵ غیر دولتی ویژه مشکلات یادگیری مشغول ارائه خدمات به دانش اموزان ویژه هستند.

وی ادامه داد: در سطح استان یک مدرسه غیر انتفاعی اوتیسم وجود دارد که مدرسه اوتیسم دولتی نیز تا پایان مهرماه در ارومیه افتتاح و ارائه خدمات خواهد کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۳۳۲ دانش آموز استثنایی در استان تحصیل می کنند افزود: از این تعداد۷۰ دانش آموز اوتیسم هستند.

محمدی با اشاره به اهمیت سنجش و پایش کودکان قبل از ورود به مدرسه اظهار کرد: این سنجش با هدف شناسایی به هنگام دانش آموزان انجام می شود تا با شناسایی این کودکان اقدامات مقتضی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۶۳ هزار و ۳۴۰ کودک در پایگاههای سنجش استان، غربالگری شدند افزود: از این تعداد کودک۳۶۱ کودک با نیازهای ویژه شناسایی و به مدارس استثنایی معرفی شدند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال ۳۷پایگاه سنجش در استان راه اندازی شده که از این تعداد ۷ مرکز در ارومیه فعال است افزود: با فعالیت ۲۹۱ نیروی اجرایی در پایگاههای سنجش،پیش بینی می شود امسال ۶۵۰۰۰ کودک غربالگری شود.