رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با بهره برداری از طرح سامان دهی آب های مرزی در این استان ۱۱۸ هزار تن به تولیدات کشاورزی اضافه و برای ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد می شود.

اکبر فتحی  در حاشیه بازدید از طرح آبهای مرزی در شهرستان جلفا و یکانات مرند، مجموع کل طرح آب های مرزی استان آذربایجان شرقی را ۱۹ هزار و ۸۴۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این طرح در استان ۶۴ درصد است.
وی گفت: از این میزان ۴ هزار و ۴۰۰ هکتار با سیستم نوین آبیاری کم فشار، ۹ هزار و ۴۳۰ هکتار(زراعت) به صورت آبیاری بارانی ، ۵ هزار و ۴۶۰ هکتار (باغ) با استفاده از آبیاری قطره ای و ۵۵۰ هکتار به صورت آبیاری ثقلی، آبیاری می شوند.
وی با اشاره به این که کل مبلغ اعتبارات طرح ساماندهی آب های مرزی در استان ۴ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال است، گفت: تاکنون از این مبلغ ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال تخصیص یافته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: تاکنون ۴ هزار و ۵۷۰ هکتار به طور تحویل موقت و ۲ هزار و ۵۵۰ هکتار بصورت کامل تحویل و به بهره برداری رسیده است.
به گزارش ایرنا، مرحله اول طرح ساماندهی رودخانه های مرزی در ۱۰ استان اجرا می شود.
هدف از اجرای این طرح افزایش راندمان آبیاری، تثبیت جمعیت در مناطق مرزی و افزایش تولید و اشتغال موثر و افزایش درآمد و رفاه روستاییان است که نقش بسزایی در توسعه مناطق مرزی دارد.