معاون سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب گفت: هرستان میاندوآب با ۱۳ نفر نمونه استانی و ملی در بخش کشاورزی، بعد از ارومیه بیشترین تعداد تولید کنندگان برتر استانی را دارد.

علی دیانتی  ا اعلام این خبر گفت: شهرستان میاندوآب با ۱۳ نفر نمونه استانی و ملی در بخش کشاورزی،  بعد از ارومیه بیشترین تعداد تولید کنندگان برتر استانی را دارد.

معاون سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب اظهار کرد: این کشاورزان و تولید کنندگان در بخش های مختلف به عنوان نمونه استانی انتخاب شده و  یک نفر نیز به عنوان تولید کننده ملی انتخاب شده است.

وی با تاکید بر استفاده از روش های نوین و الگوگیری از روش های تولیدکنندگان برتر، افزود: ارائه توانمندی ها و الگوسازی در بخش کشاورزی با هدف پیروی سایر بهره برداران و نیز استفاده از روش های موفقیت کشاورزان برتر از جمله اهداف شناسایی، انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر هست.

دیانتی با بیان اهمیت بخش کشاورزی در میاندوآب، تصریح کرد: حدود ۲۶ هزار بهره بردار در میاندوآب وجود دارد که جمعیتی در حدود ۱۴۰هزار نفر را شامل می شود.

معاون سازمان و مدیرجهاد کشاورزی میاندوآب هم چنین با اشاره به طرح های افتتاحی در هفته جهاد کشاورزی گفت: همزمان با هفته جهاد کشاورزی ۱۱ طرح آبیاری تحت فشار با اعتباری بالغ بر چهار هزار و ۶۳۱میلیون ریال در میاندوآب افتتاح شدند.

وی افزود:  با افتتاح این طرح ها برای ۱۷نفر به صورت مستقیم و ۲۸نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی شده است.

دیانتی اظهار کرد: شهرستان میاندوآب دارای ۸۲  هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۵۲ هزار هکتار آبی و ۳۰ هزار هکتار اراضی دیم بوده و بیش از ۵۰ نوع محصول زراعی و باغی در این شهرستان تولید می شود.

  • منبع خبر : زرین خبر