شهردار میاندوآب گفت: روزانه حدود ۲۵۰ تن زباله در کوه قطور دفن می شود که شاید تنها ۱۰۰ تن آن مربوط به میاندوآب است.

رسول ملکی  با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت دفن پسماند شهری انجام می دهیم،اظهار کرد: ساماندهی وضعیت دفن پسماند یکی از اولویت های ما بوده و در دستور کار ما قرار دارد.

شهردار میاندوآب افزود: هم اکنون پسماند شهری در مکان قبلی در کوه قطور دفن می شود که وضعیت دفن پسماند در این مکان نیز با اقداماتی که انجام می گیرد، بهبود یافته است.

وی گفت: پسماندی که در محل فعلی دفن می شود تنها مربوط به شهر میاندوآب نیست بلکه روزانه حدود ۲۵۰ تن زباله در این محل دفن می شود که شاید تنها ۱۰۰ تن آن مربوط به میاندوآب است.

ملکی تصریح کرد: مکان یابی محل دفن فعلی به صورت آماتور بوده و میاندوآب شاید تنها شهری در کشور باشد که پسماند آن روی کوه دفن می شود.

شهردار میاندوآب با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای انتقال محل دفن پسماند به محل دیگری در دست بررسی است، افزود: میاندوآب نخستین شهری است که در سطح استان طرح جامع مدیریت پسماند شهری مطرح و تدوین شده است.