سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) از حضور شش دانشگاه ایران، از جمله دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تهران، شهید بهشتی و دانشگاه شیراز در نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ کیو اس که به تازگی منتشر شده خبر داد.

دکتر محمدجواد دهقانی گفت: در نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ کیو اس که به تازگی منتشر شده، شش دانشگاه از ایران از جمله صنعتی شریف با رتبه ۴۳۲، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۴۹۸، دانشگاه علم و صنعت ایران با رتبه ۶۵۰-۶۰۱، دانشگاه تهران با رتبه ۷۵۰-۷۰۱، شهید بهشتی، دانشگاه شیراز  با رتبه ۱۰۰۰-۸۰۱ حضور دارند.

وی افزود: دانشگاه شیراز اولین حضور خود را در رتبه بندی جهانی کیو اس در سال ۲۰۱۹ تجربه می‌کند. همچنین دو دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر نسبت به سال گذشته دارای رشد رتبه بوده‌اند.

عملکرد دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی جهانی کیو اس در جدول زیر نشان داده شده است.

نام دانشگاه رتبه سال ۲۰۱۹ رتبه سال ۲۰۱۸ رتبه سال ۲۰۱۷ رتبه سال ۲۰۱۶ رتبه سال ۲۰۱۵
دانشگاه صنعتی شریف ۴۳۲ ۴۸۰-۴۷۱ ۴۳۱-۴۴۰ ۴۷۱-۴۸۰ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۹۸ ۶۰۰-۵۵۱ ۵۰۱-۵۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱-۶۵۰ ۵۵۰-۵۰۱ ۴۹۱-۵۰۰
دانشگاه تهران ۷۰۱-۷۵۰ ۶۵۰-۶۰۱ ۵۵۱-۶۰۰ ۵۵۱-۶۰۰ ۶۵۱-۷۰۰
دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰ ۱۰۰۰-۸۰۱ +۷۰۱
دانشگاه شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰

کیو اس در سال ۲۰۱۹ تعداد دانشگاه‌های مورد رتبه‌بندی خود را از ۹۵۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰۰ دانشگاه ارتقا داده است و به این ترتیب سهم ایران از دانشگاه‌های برتر جهان از پنج دانشگاه در سال گذشته به شش رسیده است. همچنین تعداد دانشگاه‌های برتر ترکیه ۱۰ دانشگاه، عربستان هشت دانشگاه و مالزی ۱۳ دانشگاه است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) افزود: کیو اس به عنوان یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی شناخته می‌شود که دانشگاه‌های جهان را رتبه‌بندی می‌کند. روش شناسی رتبه‌بندی جهانی کیو اس از شش شاخص در ۴ حوزه کلی وضعیت آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین‌المللی سازی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاهها بهره برده است.

شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی کیو اس

شاخص‌های رتبه‌بندی جهانی کیو اس وزن
بررسی شهرت علمی ۴۰%
ارزیابی کارفرمایان ۱۰%
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۲۰%
میزان استناد به اعضای هیئت علمی ۲۰%
نسبت دانشجویان بین‌المللی ۵%
نسبت اساتید بین‌المللی ۵%

منابع اطلاعاتی مورد استفاده در رتبه‌بندی جهانی کیو اس شامل اطلاعات حاصل از نظرسنجی‌ها، اطلاعات ارائه شده از سوی دانشگاه‌ها و اطلاعات پژوهشی سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۷ دانشگاه‌ها در پایگاه استنادی اسکوپوس که به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه داده در جهان شناخته می‌شود، است.

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین‌المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، موسسه تکنولوژی ماساچوست(MIT) ، دانشگاه استنفورد، دانشگاه هاروارد، موسسه تکنولوژی کالیفرنیا، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس، امپریال کالج لندن، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه کالج لندن به ترتیب ۱۰ دانشگاه برتر جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹ کیو اس شناخته شدند.