دفتر نمایندگی شرکت بریتیش پترولیوم در جمهوری آذربایجان از اجرای ۹۹ درصد طرح افزایش ظرفیت خط لوله قفقاز جنوبی برای انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به ترکیه خبر داد .

خط لوله گازی قفقاز جنوبی، همراه با خطوط لوله در دست ساخت ترانس آناتولی ( تاناپ ) و ترانس آدریاتیک ( تاپ ) جزو دالان گازی جنوب برای انتقال گاز طبیعی فاز دوم توسعه میدان ‘ شاه دنیز ‘ جمهوری آذربایجان از طریق خاک گرجستان و ترکیه به اروپا است .
خط لوله گازی قفقاز جنوبی برای انتقال گاز طبیعی فاز اول میدان شاه دنیز واقع در دریای خزر به ترکیه، در سال ۲۰۰۶ میلادی اغازشده و طول این خط لوله از ترمینال سنگه چال حومه باکو تا مرز ترکیه ۶۹۱ کیلومتر از جمله ۴۴۵ کیلومتر در خاک جمهوری آذربایجان و ۲۴۸ کیلومتر نیز در خاک گرجستان است .
این خط لوله گازی در خاک جمهوری آذربایجان و گرجستان تا مرز ترکیه در مسیر خط لوله نفتی باکو –تفلیس –جیهان و در کنار آن کشیده شده است .
جمهوری آذربایجان در همکاری با بریتیش پترولیوم در ماه دسامبر سال ۲۰۱۳ میلادی در قالب فاز دوم توسعه میدان گازی شاه دنیز و اجرای طرح دالان گازی جنوب برای انتقال گاز طبیعی به اروپا در خصوص افزایش ظرفیت انتقال خط لوله قفقاز جنوبی اقدام کردند .
طرح افزایش ظرفیت انتقال خط لوله گازی قفقاز جنوبی شامل ساخت خط لوله جدید در خاک جمهوری آذربایجان ، احداث دو ساخت ایستگاه کمپرسور در خاک گرجستان می باشد .
با اجرای این طرح ظرفیت خط لوله قفقاز جنوبی سه برابر افزایش یافته و سالانه به ۲۰ میلیارد متر مکعب می رسد .
به گزارش دفتر نمایندگی شرکت بریتیش پترولیوم کارهای جوشکاری خط لوله گازی قفقاز جنوبی در خاک جمهوری آذربایجان به پایان رسیده و تزریق گاز طبیعی به اولین ایستگاه کمپرسور در خاک گرجستان اجرا شده و این ایستگاه آماده برای عملیات انتقال گاز طبیعی است .
همچنین کارهای آزمایشی در دومین ایستگاه کمپرسور در خاک گرجستان انجام گرفته و پس از اجرای کامل این طرح ، خط لوله قفقاز جنوبی در خاک ترکیه به خط لوله ترانس آناتولی اتصال می شود .
اتحادیه اروپا طرح های فاز دوم توسعه میدان گازی ‘ شاه دنیز ‘ ، افزایش طرفیت انتقال خط لوله قفقاز جنوبی و ساخت دو خط لوله گازی جدید تاناپ و تاپ که جزو طرح انرژی دالان گازی جنوب برای انتقال گاز طبیعی جمهوری آذربایجان به اروپا به شمار می روند از اولویت ها فعالیت در بخش انرژی خود اعلام کرده است .
طول دالان گازی جنوب سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر بوده و در قالب آن قرار است در سال جاری ۶ میلیارد متر مکعی گاز طبیعی میدان ‘ شاه دنیز به ترکیه و ۱۰ میلیارد متر مکعب نیز در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی به اروپا صادر شود .
قرارداد توسعه میدان گازی شاه دنیز در سال ۱۹۹۶ میلادی میان جمهوری اذربایجان و چند شرکت خارجی از جمله شرکت ملی نفت ایران و به پیمانکاری بریتیش پترولیوم به امضا رسید .
نخستین محموله گاز طبیعی در ین میدان گازی در سال ۲۰۰۶ میلادی استخراج شد و مجموع ذخایر گازطبیعی آن بیش از یک تریلیون متر مکعب برآورده می شود.