به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق دست یافته است که بر اساس این نتایج، ائتلاف‌های «السائرون»، «النصر»، «الفتح» و «دولت قانون»، در صدر قرار گرفته‌اند.

تایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق که در فراکسیون انتخابات این کشور مشخص شده است،بدین شرح است :

حزب/ائتلاف تعداد کرسی
سائرون ۵۴ 
الفتح ۴۹ 
النصر ۴۲
دولت قانون  ۲۵
دموکرات کردستان ۲۱
الوطنیه ۲۱
الحکمه ۲۰
اتحادیه میهنی کردستان ۱۹ 
القرار ۱۳ 
الانبار هویتنا ۶
گوران(تغییر)  ۵ 
الجیل الجدید  ۴ 
ائتلاف بغداد ۳
ائتلاف برای دموکراسی ۳
قلعه الجماهیر ۳
ائتلاف عربی در کرکوک ۳
جبهه ترکمان العراق ۳
نینوی هویتنا ۳
اراده ۲
کفاءات للتغییر ۲
تمدن ۲
عابرون ۲
بیارق الخیر ۲
الجماعه الاسلامیه ۲
الاسلامی الکردستانی ۲
الجماهیر الوطنیه ۲
النهج الدیموقراطی ۲
التحالف المدنی الدیمقراطی ۱
تجمع رجال العراق ۱
صلاح الدین هویتتنا ۱
حزب مدنی ۱
مجموع ۳۱۹

بر اساس این گزارش، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق، به شرح زیر است:

-«سائرون»: ۵۴ کرسی

– «الفتح» : ۴۹ کرسی

– «النصر» :۴۲کرسی

– «دولت قانون» : ۲۵ کرسی

-«دموکرات کردستان» : ۲۱ کرسی

– «الوطنیه» : ۲۱ کرسی

-«الحکمه» : ۲۰ کرسی

– «اتحادیه میهنی کردستان»: ۱۹ کرسی

– «القرار»: ۱۳ کرسی

-«الانبار هویتنا»: ۶ کرسی

-«گوران»: ۵ کرسی

-«الجیل الجدید»: ۴ کرسی

-«تحالف بغداد»: ۳ کرسی

– «ائتلاف برای دموکراسی»: ۳کرسی

– «قلعه الجماهیر»: ۳ کرسی

-«ائتلاف عربی در کرکوک»: ۳ کرسی

-«جبهه ترکمان العراق»:۳ کرسی

– «نینوی هویتنا»: ۳ کرسی

-«اراده»: ۲ کرسی

-«کفاءات للتغییر»: ۲ کرسی

– «تمدن»: ۲ کرسی

– «عابرون»: ۲ کرسی

– «بیارق الخیر»: ۲ کرسی

-«الجماعه الاسلامیه»: ۲ کرسی

– «الاسلامی الکردستانی»: ۲ کرسی

-«الجماهیر الوطنیه»: ۲ کرسی

– «النهج الدیموقراطی»: ۲ کرسی

– «التحالف المدنی الدیمقراطی»: ۱کرسی

– «تجمع رجال العراق»: ۱ کرسی

– «صلاح الدین هویتتنا»: ۱ کرسی

– «حزب مدنی»: ۱ کرسی

نتایج نهایی رسمی، طی دو روز آینده بصورت رسمی از سوی فراکسیون انتخابات عراق اعلام خواهد شد.

 

  • منبع خبر : فارس