سازمان ورزش شهرداری تبریز برای در اختیار گرفتن تراکتورسازی و تیمداری با کمک هواداران این تیم رسما پیش قدم شد.

پس از اعلام مدیران تراکتورسازی برای انتقال این تیم به بخش خصوصی چندین پیشنهاد برای واگذاری این تیم پیش روی مدیران این باشگاه قرار گرفته که به نظر محتمل‌ترین گزینه، درخواست مدل اروپایی سازمان ورزش شهرداری برای در اختیار گرفتن و تیمداری تراکتورسازی تبریز است.

 

بنا به درخواست مدیران سازمان ورزش شهرداری تبریز که با صحبت با اسپانسرها و انجام مقدمات اولیه، پای کارترین مشتری تراکتورسازی هستند، الگویی از تیمداری برخی از باشگاههای اروپایی اعلام شده که هواداران تبریزی را صاحب ۸۰درصد سهام این تیم خواهد کرد.

 

در این برنامه ارائه شده که صحبتهای جدی‌ای نیز میان طرفین صورت گرفته، سازمان ورزش شهرداری تبریز تنها سهامدار ۲۰درصد از سهام تراکتور خواهد بود و ۸۰ درصد را به صورت سهامی عام به مردم واگذار خواهد کرد تا با رای آن‌ها، هیات‌مدیره و مدیرعامل انتخاب شده و تصمیمات این تیم که از پشتوانه هواداری کمی نیز برخوردار نیست، توسط هوادار خود این تیم گرفته شود.

 

در پیشنهاد ارائه شده تراکتورسازی ۵۰ هزار سهم خواهد شد که ۴۰ هزار سهم آن رسما به هواداران داده خواهد شد و با ۱۰هزار سهم، سازمان ورزش شهرداری تبریز نیازهای اولیه و بنیادین این تیم را تامین خواهد کرد و از این باشگاه حمایت و حراست می‌کند.