رئیس شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان – سوکار- گفت : کارهای مقدماتی برای توسعه میادین گازی ‘امید ‘ ، ‘آبشرون ‘ و ‘ قره باغ ‘ در دریای خزر شروع شده است .

«رونق عبد الله » روز چهارشنبه در مقاله ای درروزنامه رسمی ‘ آذربایجان ‘ نوشت : شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان( سوکار) با هدف افزایش حجم استخراج گاز طبیعی، همکاری با شرکای خارجی در زمینه توسعه میادین ‘امید ‘ ، ‘آبشرون ‘ و ‘ قره باغ ‘ و سایر میادین انرژی در دریای خزر را ادامه می دهد .
وی افزود: توسعه میدان گازی ‘ امید ‘ در اینده نزدیک وارد مرحله طراحی تفصیلی اولیه وارد می شود و ما همچنین طراحی حفر نخستین چاه اکتشافی در میدان ‘ بابک ‘ ، در مجاورت میدان امید را ادامه می دهیم .
به گفته عبدالله اف ، امور طراحی و مهندسی استخراج اولیه گاز طبیعی در میدان آبشرون در حال انجام است و برنامه ریزی شده است نخستین چاه انرژی در این میدان در سال ۲۰۱۹ میلادی مورد بهره برداری گیرد .
رئیس شرکت نفت جمهوری آذربایجان ، با اشاره به اجرای طرح دالان گازی جنوب برای انتقال گاز طبیعی میدان «شاه دنیز» جمهوری آذربایجان به اروپا نوشت : در قالب این طرح ساخت خط لوله ترانس آناتولی ( تاناپ ) ۹۳ درصد اجرا شده است .
عبدالله اف یادآوری کرد که در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه گاز طبیعی از میدان شاهدنیز ۳۰ میلیون متر مکعب و هفت هزار تن میعانات است و در سال گ ذشته میلادی در این میدان ۱۰٫۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و ۲٫۴ میلیون تن میعانات استخراج شده است .
وی ، با اشاره به اینکه در حال حاضر فاز دوم توسعه میدان گازی شاه دنیز اجرا می شود ، نوشت : در قالب این مرحله سالانه ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی استخراج و ۶ میلیارد متر مکعب آن در سال جاری به ترکیه و ۱۰ میلیارد متر مکعب نیز در اوایل سال ۲۰۲۰ به اروپا صادر خواهد شد .