بعد از جمع آوری امضاهای کاندیداهای انتخابات غیرحزبی از سوی مردم و معرفی کاندیداهای احزاب درون مجلس ((صاحب حداقل ۲۰کرسی درپارلمان)) گزینه های این رقابت مشخص شده و برخلاف انتخابات ۲۰۱۴ ، اینبار رقابتی چندضلعی و نفسگیر را خواهیم داشت .

تقریبا میتوان زمین بازی رقابت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را ترسیم کرد . بعد از جمع آوری امضاهای کاندیداهای انتخابات غیرحزبی از سوی مردم و معرفی کاندیداهای احزاب درون مجلس ((صاحب حداقل ۲۰کرسی درپارلمان)) گزینه های این رقابت مشخص شده و برخلاف انتخابات ۲۰۱۴ ، اینبار رقابتی چندضلعی و نفسگیر را خواهیم داشت .

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و رهبر حزب عدالت وتوسعه و کاندیدای مورد حمایت اتفاق جمهور ( احزاب عدالت وتوسعه(اسلام گرایان محافظه کار)-حرکت ملی (ملی گرایان تندرو) و حزب اتحاد بزرگ که منشایی ملی گرایانه وراستگرایانه دارد ) یکی از این کاندیداهاست .

در سوی دیگر اتفاق ملت millet ittifaki قرار دارد که ضمن ائتلاف برای انتخابات پارلمانی برای انتخابات ریاست جمهوری با استراتژی متفاوت و چند بعدی را اتخاذ کرده است . دراین ائتلاف که احزاب (جمهوریت خلق- ایی پارتی-سعادت و دمکرات) قرار دارند بجز حزب دمکرات که از کاندیداتوری خانم مرال آکشنر حمایت می کند ،حزب جمهوریت خلق که حزبی سوسیال دمکرات و نماد چپ گرایان و لاییک های ترکیه است (حزب اپوزیسیون حکومت) محرم اینجه نماینده مردم یالووا درمجلس ملی ترکیه را بعنوان کاندیدای خود برگزیده است. حزب ایی پارتی iyi parti حزبی که بیشتر دارای رویه ای راست مرکز گرا و ملی گرایانه دارد و بسیاری از بنیانگذاران این حزب از اعضای ضلع دیگر اتفاق جمهور (حزب حرکت ملی ) منشعب شده اند تشکیل شده ،رهبر خود خانم مارال آکشنر رابرگزیده است . حزب اسلام گرا و میراث مرحوم اربکان ،سعادت نیز تئمل کاراموللا اوغلو دبیرکل خود را برگزیده است .

ضلع دیگر این میدان نفسگیر انتخاباتی ، ضلع در غربت و محدود شده از سوی حکومت ،حزب دمکراتیک خلق HDP است که دبیرکل زندانی آن صلاح الدین دمیرتاش اینبار نیز وارد عرصه رقابت شده است و در دیزاین متفاوتی در میدان خود را عرضه خواهد کرد.

در انتخابات سال ۲۰۱۴ اردوغان در رقابت با احسان اوغلو شناخته نشده در سطح عوام و صلاح الدین دمیرتاش ،با رای میلیمتری ۵۲ درصد پیروز شده بود ،درحالی که اینبای،رقبای شناخته شده تر ، آماده تر و منسجمی روبروست که با چند ضلع به سبد آرای اتفاق حامیان وی هجوم خواهند برد .

براساس تحلیلهای موجود ،سبد آرای اتفاق حامیان اردوغان متشکل از اسلامگرایان و ملی گرایانی است که در قالب ائتلاف یا اتفاق جمهور ظهور کرده اند و در سوی مقابل این اتفاق نیز سه ضلع فکری لاییک وچپ گرایان-محافظه کاران ملی گرا و اسلام گرایان نیز حضور دارند و دراین میان بیش از آنکه اردوغان درپی جذب رای از سبد مقابلش باشد ،بیشتر باید درپی حفظ سبد رای خود در مقابل حملات مقابل باشد .

حزب سعادت که یک پایگاه مذهبی ثابتی درجامعه ترکیه دارد درانتخابات گذشته بدلیل نداشتن توان عبور از محدودیت ۱۰درصدی اکثرا حامیانش به دیگر جریان مذهبی انتخابات یعنی عدالت وتوسعه پناه میبردند اینبار ولی با ائتلاف صورت گرفته ،امیدوار به حضور سعادت در پارلمان و داشتن کاندیدای مستقلی هستند که خواهان قدرت نمایی و به ظهور رساندن آرای واقعی حزب خود هستند و طبق پیش بینی شرکت های افکارسنجی ترکیه ،حزب سعادت که درانتخابات پارلمانی گذشته ۰٫۸ درصد رای آورده بود توان رسیدن به میزان ۵-۶ درصد را دارد که بخش عظیمی از آرای به امانت رفته اش نزد عدالت توسعه را بازخواهد ستاند.

و در سوی دیگر حزب دارای ریشه های ملی گرای ایی پارتی نیز قطعا نوک تیز حملات خود را بسمت حزب حرکت ملی متفق دیگر اردوگاه اردوغان خواهد برد و قطعا سبد رای ۱۱درصدی حزب حرکت ملی ((براساس انتخابات گذشته مجلس ملی)) کاهش خواهد داشت و بیشترین رای کاسته شده به سمت حزب مارال آکشنر اپوزیسیون سابق دولت باغچلی ((رهبرحزب حرکت ملی )) روانه خواهد شد .

یکی از دیگر نقاطی که برای اردوغان خطر بسیار مهمی محسوب خواهد شد ،رای کردهای مناطق جنوب شرقی این کشور است که اینبار باتوجه به موقعیت کاندیدای آنان که در زندان است قطعا باعث اکتیو ترشدن حامیان این جریان دراین منطقه خواهد شد ،باتوجه به اینکه حزب عدالت وتوسعه و اردوغان همواره بعد از حزب دمکرات خلقها دومین رای را درمناطق کرد نشین داشته است ،بعد از اتفاقاتی که در سه چهار سال اخیر وبرخوردهای که حکومت اردوغان با این حزب و برخی نمایندگانش داشته است ،افت شدیدی را در این مناطق خواهد داشت .

به هرحال فضای کنونی این کشور را فارغ از تحلیل های موهوم رسانه های منصوب حکومت اردوغان که تبدیل به تریبونهای مداحی اردوغان وعدالت وتوسعه شده اند ،باید عرصه شدت اردوغان زدایی در ترکیه دانست که باعث به اجماع رسیدن جریان مخالف او با اندیشه های متفاوتی شده است که یقینا رویاهای اردوغان که بیشتر به مثابه ایجاد یک امپراتوری بود را کمرنگ تر خواهد کرد .

هرچند شب دراز است وقلندر بیدار وباید تا سوم تیرماه منتظرماند ودید چه خواهد گذشت ولی به مرور زمان براساس داده های دریافت شده و مروری بر داده های آماری و تحلیلهای منعکس شده از فضای داخلی این کشور ،بیشتر و دقیقتر ،میتوان تحلیل نمود.

  • نویسنده : یاشارگوهری