نشریه آمریکایی با استناد بر داده‌های آماری، پرسنل نظامی ایران را بین آماده ترین نفرات در انجام عملیات نظامی قرار داد.

نشریه آمریکایی «بیزینس اینسایدر» در سلسله گزارش‌های خود درباره توان نظامی نیروهای مسلح جهان، ایران را بین پانزده کشور از حیث «میزان آمادگی نیروهای نظامی برای عملیات رزمی» قرار داد.

این نشریه که داده‌های آماری این گزارش را با استناد بر گزارش سال ۲۰۱۷ وبگاه «گلوبال فایر پاور » تهیه کرده ، عنوان داشت که قیاس نیروهای مسلح جهان با توجه به تنوع و قابلیت‌های مختلف موردی دشوار است.

با این حال این نشریه شمار نیروها و پرسنل در دسترس برای رزم را نقطه محوری قدرت نظامی یک کشور برشمرد.

در این فهرست کشورهای چین، هند، آمریکا، روسیه، کره شمالی، پاکستان، کره جنوبی، ایران، الجزایر، مصر، ویتنام، اندونزی، میانمار، کلمیبا و سرانجام ترکیه قرار دارند.

در این فهرست درباره «ایران» آمده است : «این کشور با دارا بودن ۸۲ میلیون جمعیت، دارای۴۷ میلیون نفر نیروی انسانی مشمول است.»

در این گزارش آمده است، مجموع پرسنل نظامی ایران ۹۳۴ هزار نفر، پرسنل فعال نظامی ۵۳۴ هزار نفر، ۴۰۰ هزار نیروی ذخیره و دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر سن مناسب خدمت میباشد.

این نشریه هفته گذشته نیز در گزارشی مشابه از «ایران» به عنوان یکی از قدرت‌های نظامی قاره آسیا نام برده و نوشته بود: «در این رده بندی میزان تسلیحات نظامی، کمیت نیروهای مسلح، وضعیت جغرافیایی، ظرفیت تدارکات، منابع طبیعی در دسترس و وضعیت صنایع نظامی بومی لحاظ شده است.»

 در این فهرست نیروهای مسلح روسیه در رتبه نخست قرار گرفته و بعد از آن به ترتیب چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، ایران، اندونزی، رژیم صهیونیستی و سرانجام پاکستان قرار دارند.

از نکات قابل توجه در این رده بندی وبگاه گلوبال فایر پاور برتری نیروهای مسلح ایران بر رژیم صهیونیستی است.

این نشریه به ارائه آماری این رده‌بندی ضمن اشاره به جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، تعداد کل نیروهای مسلح ایران را ۹۳۴ هزار نفر، تعداد کل هواپیماهای ترابری نظامی را  ۵۰۵ فروند، تعداد جنگنده‌ها را  ۱۵۰ فروند، تانک‌های رزمی را ۱۶۵۰ دستگاه و مجموع تجهیزات دریایی را ۳۹۸ فروند که شامل انواع قایق، ناو و ناوچه و موارد دیگر می‌شوند،برشمرد و در آخر نیز به بودجه دفاعی کشور با رقم  ۶٫۳ میلیارد دلار اشاره کرد.