مسال میزان کمک های اعتباری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشوربرای اجرای طرح های ساماندهی پسماند از ۸۰۰ میلیارد به ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملّی توسعه افزایش یافته است که برای جذب بیشترازاین اعتبار باید روند مطالعات در شهرداریها و طی مراحل تصویب تسریع یابد.

تقی کهوریان در نخستین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان با اشاره به اولویت های کاری حوزه عمرانی در سال جاری گفت:ساماندهی وضعیت جمع آوری و دفن پسماندهای شهری و روستایی از جمله اولویت های حوزه عمرانی درسال جدید است که در این ارتباط کارهای مقدماتی را از سال گذشته با حمایت های مالی از شهرداری ها در مطالعات مکان یابی و فرآیند جمع آوری و دفن زباله ها انجام شده است و این موضوع یکی از وظایف اصلی و ماموریتهای اصلی شهرداری ها است و معاونت هماهنگی امور عمرانی نیز ضمن پیگیری جدی آن از شهرداریها در انجام مطالعات و اجرا حمایت و کمک می نماید.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۳۰ میلیارد ریال برای شروع اجرای این طرح در شهرهای خوی و میاندوآب کمک شد افزود:امسال میزان کمک های اعتباری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشوربرای اجرای طرح های ساماندهی پسماند از ۸۰۰ میلیارد به ۱۰۰۰ میلیارد ریال از محل صندوق ملّی توسعه افزایش یافته است که برای جذب بیشترازاین اعتبار باید روند مطالعات در شهرداریها و طی مراحل تصویب تسریع یابد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداربا اشاره به اینکه  سیستم جمع آوری و دفن پسماندها بصورت منطقه ای خواهد بود ادامه داد: در بررسی های انجام شده طرح منطقه بندی استان از ۶ منطقه به ۹ منطقه افزایش یافته است و زباله های شهرستان ها به همراه روستاهای واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری از محل سایت دفن زباله ها جمع آوری و بصورت بهداشتی دفن می شوند همچنین در صورتیکه با اجرای منطقه ای توجیه اقتصادی داشته باشد در آینده امکان بازیافت بویژه تولید انرژی نیز در نظر می باشد.
در ادامه این جلسه آخرین وضعیت جمع آوری و دفن پسماندهای شهرهای مهابا، میاندوآب و سلماس بررسی و بر تسریع در تکمیل مطالعات مکان یابی سایت های جدید دفن بهداشتی پسماند تاکید شد.
همچنین مقرر شد مطالعات مکان جدید دفن پسماند شهرستان میاندوآب در منطقه تلخاب و شهرستان مهاباد نیز تا یک ماه آینده تکمیل و درصورتی که مشاور محل جدیدی را با هدف تجمیع دو شهرستان به صورت منطقه ای مکان یابی نماید با رعایت تمام ضوابط مورد بررسی قرارداد وجهت تصویب در این کارگروه مطرح شود.
همچنین در خصوص ساماندهی سایت دفن پسماند شهرستان های سلماس و مهاباد نیز مقرر شد با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقدامات ضروری برای ساماندهی مکان موجود و دفن بهداشتی پسماندها اقدام و شهرداری های سلماس و مهاباد انجام و براساس نتایج مطالعات جامع مدیریت پسماند شهرستان در تعیین محل جدید و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز اقدام کند.