صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳٫۴ درصد و نرخ بیکاری به ۱۱٫۸درصد کاهش و نرخ تورم به ۹٫۹ درصد افزایش یافته است.

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را  ۴٫۳ درصد اعلام کرد.

این سازمان در گزارش پیشین خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ را ۳٫۵ درصد پیش‌بینی کرده بود.

رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۵ درصد بوده است و برای سال ۲۰۱۸ یعنی سال جاری میلادی ۴ درصد پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹٫۹ درصد برآورد شده است. در گزارش پیشین این سازمان این رقم ۱۲٫۵ درصد پیش‌بینی شده بود.

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ نیز اندکی بیش از ۹ درصد عنوان شده است. همچنین پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۱۲٫۱ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد.

این نهاد بین‌المللی نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ را ۱۱٫۸ درصد اعلام کرده است؛ این رقم در گزارش پیشین این نهاد ۱۲٫۴ درصد پیش‌بینی شده بود.

 نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۴۲ درصد بوده است، بنابراین نرخ بیکاری ایران کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۱۸ به ۱۱٫۷ درصد برسد.

همچنین تراز حساب جاری ایران نیز از ۴ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴٫۳ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است که در سال ۲۰۱۸ به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.