طبق داده‌های این اینفوگرافیک، از زمان جنگ جهانی دوم عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا با کمترین دستاوردهای سیاسی همراه بوده است. حلقه‌های خاکستری بیانگر تعداد عملیات های نظامی و حلقه های سفید و سبز که حاوی درصد است، میزان و درصد موفقیت عملیات را نشان می دهد.   طبق اینفوگرافیک، تعداد عملیات‌های نظامی آمریکا از […]

طبق داده‌های این اینفوگرافیک، از زمان جنگ جهانی دوم عملیات نظامی ایالات متحده آمریکا با کمترین دستاوردهای سیاسی همراه بوده است.

حلقه‌های خاکستری بیانگر تعداد عملیات های نظامی و حلقه های سفید و سبز که حاوی درصد است، میزان و درصد موفقیت عملیات را نشان می دهد.

 

طبق اینفوگرافیک، تعداد عملیات‌های نظامی آمریکا از سال ۱۸۰۰ تا به ۲۰۱۷ تعداد ۳۹۲ عدد بود و بازه زمانی ۱۹۵۰ تا به امروز را دوران ناموفقی برای عملیات های نظامی آمریکا در دنیا توصیف می کند.

قسمت انتهایی اینفوگرافیک نیز حاوی رتبه بندی ۱۰ کشوری است که بالاترین میزان هزینه نظامی را دارند؛ در این رده بندی، آمریکا در جایگاه اول، چین دوم و عربستان در جایگاه چهارم دنیا قرار دارد.