در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و به منظور همسان‌سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سر رسیدهای متفارت به شرج جدول زیر فراهم خواهد شد.

در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز و به منظور همسان‌سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سر رسیدهای متفارت به شرج جدول زیر فراهم خواهد شد.

  • منبع خبر : خبرآنلاین