امام جمعه میاندوآب گفت: شهرداری یک مجموعه خدمات رسان شهری است نه یک مجموعه سیاسی و بنابراین شهرداری و شورای شهر نباید سیاسی شود.

حجت الاسلام والمسلمین حمید حسن زاده در دیدار شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر میاندوآب با بیان اینکه شهرداری یک مجموعه خدمات رسان شهری است نه یک مجموعه سیاسی، اظهار کرد: اگر بخواهید موفق شوید، شهرداری و شورای شهر نباید سیاسی شود.

امام جمعه میاندوآب با بیان اینکه متاسفانه شهری سیاست زده است، افزود: شما باید در عمل نشان دهید که منتخب و نماینده مردم هستید و اگر به قرآن قسم یاد کرده اید که از حق مردم دفاع کنید باید با حرف مردم به جلو بروید نه با حرف من و یا دیگری.

وی گفت: امیدواریم و منتظر هستیم تا در عمل نشان دهید که با نظر سیاستمداران کار نمی کنیم و با خواسته مردم کارها را پیش می برید.

حسن زاده تصریح کرد: انتظار مردم از شورای شهر و شهرداری، حل مشکل ترافیک، ساماندهی دست فروشان و عمران و آبادانی است و شورا و شهرداری باید به این انتظارات پاسخ دهد.

امام جمعه میاندوآب با تاکید بر اینکه باید کارهای را کارشناسی پیش برد نه دلبخواهی، اظهار کرد: چهار سال فرصت کمی نیست و باید از این فرصت برای خدمت به مردم و پیشرفت شهر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مردم به شهرداری پول می دهند تا برای آنها کار کنید و برای شهر هزینه شود، افزود: امیدوارم پاسخ اعتماد مردم را به خوبی بدهید و در این چهار سال خدمات عمومی را در اولویت قرار دهید.

حسن زاده گفت: اختلاف سلیقه امری طبیعی است ولی باید متحد بوده و همیشه مطیع نظر اکثریت و جمع باشید.