میهمان ویژه امروز جلسه شورای شهر میاندوآب،دکتر رسول ملکی عضو سابق شورا و شهردار جدید بود که با استقبال همکاران سابقش مواجه شد.

میهمان ویژه امروز جلسه شورای شهر میاندوآب،دکتر رسول ملکی عضو سابق شورا و شهردار جدید بود که با استقبال همکاران سابقش مواجه شد.
درمعیت ملکی ،همکاران مالی ،عمرانی شهرداری نیز در جلسه حضور داشتند ،دراین جلسه ،شهردار میاندوآب گزارش کوتاهی از عملکرد روزهای حضورش را ارائه داد وافزود:در این مدت نزدیک به یک میلیارد تومان درآمد داشتیم که از حسن اعتماد شهروندان به شهرداری که در روزهای آغازین با پرداخت عوارض وبدهی های خود کمک حال مان شدند تشکر می کنم.

شهردار میاندوآب افزود: بنده نگاه روزمره به مسائل ندارم و در مسائل مرتبط با مدیریت شهری معتقد بر ترسیم یک دورنمای مشخص هستم و دراین راه انضباط مالی و صرفه جویی منطبق با اقتصاد مقاومتی را مورد نظر قرار داده ام .

رسول ملکی در مورد بودجه سال ۹۷ نیز گفت :یک هفته قبل از پایان مهلت قانونی (آخردی ماه) بودجه سال ۹۷ را تقدیم شورای محترم شهر خواهیم کرد تا بعداز بررسی و اعمال نظرات شورای شهر ،تصویب وعملیاتی شود.