در حالی برای معاونت اجرایی ریاست جمهوری ردیف بودجه ای در نظر گرفته شده است که اساسا این معاونت در دولت جدید وجود خارجی ندارد.

حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه ۴دی ماه در احکام جداگانه ای، مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی،  مشاور رییس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، مشاور علمی رییس جمهور و معاون امور مجلس رئیس جمهور را در حالی منصوب کرد اما همچنان خبری از متصدی «معاونت اجرایی» نیست!

معاونت های رئیس جمهور در دولت جدید دچار تغییر و تحولات چشمگیری شدند. از معاونت اقتصادی که به ریاست محمد نهاوندیان شکل گرفت تا معاونت اجرایی که به طور کلی از چارت اداری نهاد ریاست جمهوری حذف شد! با این وجود، این معاونت حذف شده همچنان از ردیف بودجه ای اختصاصی برای خود برخوردار است.

محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد علت ردیف بودجه معاونت اجرایی ریاست جمهوری که دیگر وجود ندارد آن هم با افزایش قابل توجه، گفته است: «فعالیت های معاونت اجرایی مثل قبل ادامه دارد و هر وقت معاون اجرایی منصوب شد می گوییم.»

واعظی در حالی از ادامه فعالیت های معاونت اجرایی سخن گفته است که سازمان ها و دستگاه های تابعه آن در سال ۹۳ یا منحل شده اند یا به یکی از وزارتخانه ها انتقال پیدا کرده اند وطبیعتا بخشی از یک دستگاه دیگر هستند و از بودجه همان جا استفاده می کنند. مانند انجام سفرهای استانی رییس جمهور که توسط نهاد ریاست جمهوری برنامه ریزی و اجرا می شود و هزینه های آن در ردیف هزینه های نهاد دیده شده است.

حال این سوال پیش می آید که با وجود اهتمام دولت در حذف یارانه ۳۰ میلیون خانوار ایرانی به بهانه کمبود اعتبارات مالی و کاهش اعتبارات عمرانی در بودجه سال ۹۷، اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای معاونتی که در حال حاضر وجود خارجی ندارد(معاونت اجرایی) چه توجیه عقلی و منطقی می تواند داشته باشد.