مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه اورمیه در آذربایجان غربی گفت: امسال ۳۲۳ کیلومتر از وسعت دریاچه اورمیه کاهش یافته است.

فرهاد سرخوش در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه تراز آب دریاچه در ۲۸ اذر سال جاری ۱۲۷۰.۲۸ متر است افزود: سال گذشته در همین زمان تراز آب دریاچه اورمیه ، ۱۲۷۰.۵۵ متر بوده که ۲۷سانتی متر در مقایسه با سال گذشته کاهش تراز آب در دریاچه را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وسعت دریاچه ۱۷۴۷.۹۹ کیلومتر مربع است که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۵۸.۹۶ کیلومتر مربع گزارش شده بود.

سرخوش با اشاره به اینکه حجم آب دریاچه در ۲۸ آذرماه سال گذشته یک میلیارد و ۷میلیون مترمکعب بود، گفت: این رقم ۲۹ آذر امسال به ۱.۵۸ میلیون متر مکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه دریاچه اورمیه یک حوضه آبی بسته است که آب آن از محل بارش مستقیم و روان آب ورودی از آب راهه ها و رودخانه ها تامین می شود، تاکید کرد: با توجه به خشکسالی، اگر طرح های احیای دریاچه اورمیه به موقع اجرا نمی شد، اکنون این دریاچه وجود نداشت.