تحقیق و پژوهش رمز و کلید توسعه بوده و باید به این موضوع برای دست یابی به جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته توجه داشته باشیم.

جلال پورمیرزا در همایش گرامیداشت هفته پژوهش که امروز برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش باید بر مبنای پژوهش و تحقیق باشد.

معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب افزود: تحقیق و پژوهش رمز و کلید توسعه بوده و باید به این موضوع برای دست یابی به جامعه ای پیشرفته و توسعه یافته توجه داشته باشیم.

وی با تاکید بر سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در جامعه، گفت: نیروی انسانی قوی و پژوهشگر می تواند جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت سوق دهد و باید در کنار توجه به سایر ابعاد توسعه، به بعد نیروی انسانی توجه ویژه ای داشته باشیم.

پورمیرزا با بیان اینکه آموزش و پرورش زیر بنا و مرکز توسعه کشور است، تصریح کرد: ریشه همه چیز به آموزش و پرورش برمی گردد و باید به جای پرداختن به شاخ و برگ، به ریشه بپردازیم، چرا که با شاخ و برگ، درخت تنومند نمی شود.

معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش میاندوآب با تاکید بر اینکه معلمان باید بی دغدغه باشند، اظهار کرد: معلمان بی دغدغه، با نشاط و بی نیاز از مسائل معیشتی می توانند توسعه را شکل دهند.

وی با بیان اینکه بودجه پژوهشی آموزش و پرورش باید افزایش یابد، افزود: با تحقیق و پژوهش و فناوری می توان کشور را پیشرفت داد و به توسعه رسید و شرط اینکه در دنیا نفوذ داشته باشیم، این است که به قدرت پژوهش توجه کنیم.

پورمیرزا تصریح کرد: امیدواریم مسئولان به این موضوع توجه داشته و برای آن برنامه ریزی کنند.

هم چنین رقیه خاکپور بخشدار بخش مرکزی میاندوآب هم در این مراسم در سخنانی بر لزوم نهادینه شدن فرهنگ تحقیق و پژوهش تاکید کرد و گفت: باید به امر تحقیق و پژوهش برای توسعه و پیشرفت بها دهیم.