وزیر آموزش‌وپرورش توجه به موضوعات مرتبط با دختران دانش‌آموز را از دغدغه‌های مهم مدیران در این وزارتخانه دانست.

سید محمد بطحایی در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل امور زنان وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: دختران در آموزش و پرورش ما همواره از نابرابری و بی‌عدالتی در رنج بوده‌آند. بخشی از این بی‌عدالتی به صورت کمی بود که در طول سال های گذشته این فاصله از بین رفته است اما در بی‌عدالتی کیفی فاصله قابل توجهی بین دختران و پسران وجود دارد و این نوع‌ بی‌عدالتی در حق دختران به صورت پنهان باقی مانده است.
وی ادامه داد: متاسفانه دسترسی دختران به محیط‌های ثانوی یادگیری به غیر از مدرسه خیلی کمتر است. دختران دانش‌آموز دسترسی و رفت و آمد کمتری به پژوهش‌سراها، کتابخانه ها و …. دارند.
وزیر آموزش و پرورش اشاره کرد: این موضوعات باید از دغدغه‌های ما باشد و گزارش های مستمر داده شود تا بتوانیم این فاصله را جبران کنیم.
بطحایی عنوان کرد: اکنون تعداد زنان مدیر در آموزش و پرورش کم است که همه این مشکل را می دانیم اما مهم این است که که بتوانیم برای این مشکلات راه حل ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: باید دید چه روش هایی باید از این مشکلات عبور کنیم و به اهداف تعیین‌شده برسیم و اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد که بخشنامه‌ها برای افزایش نقش زنان در آموزش و پرورش اجرایی نمی‌شود؟