وزیر نیرو در خصوص احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده گفت: نه در سال ۹۷ و نه در سال‌هاي آينده آب و برق گران نمي‌شود اما فاصله زيادي داريم تا آب و برق با قيمت واقعي عرضه شود.

رضا اردکانيان در حاشيه جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ما مسئوليت دستگاهي را بر عهده داريم که بدون انجام پژوهش و استفاده از فناوري‌هاي نوين و انتقال دانش قادر نخواهيم بود آب و برق را به شکلي پايدار در اختيار جامعه قرار دهيم.
وزير نيرو در خصوص قيمت تمام شده آب و برق گفت: با توجه به محدوديت منابع دولت، آينده وزارت نيرو بسته به دو عرصه است؛ عرصه نخست کاهش قيمت تمام شده و مقوله دوم استفاده از سرمايه گذاري‌هاي جديد است تا قيمت اين کالا به سمت واقعي شدن نزديک شود.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده گفت: نه در سال ۹۷ و نه در سال‌هاي آينده آب و برق گران نمي‌شود اما فاصله زيادي داريم تا آب و برق با قيمت واقعي عرضه شود.
اردکانيان تصريح کرد: ما تلاش مي‌کنيم قيمت تمام شده اين کالا کاهش پيدا کند اما به هر حال فاصله قابل ملاحظه اي بين آنچه امروز پرداخت مي‌شود با قميت واقعي وجود دارد که اين فاصله بايد کم شود.
وزير نيرو ادامه داد: اگر در اثر کاهش سرمايه‌گذاري‌ها يا عدم امکان رسيدگي لازم براي تعميرات و نگهداري و تبديل قطعات فرسوده در ارائه خدمات با هرگونه اختلالي مواجه شويم، چه کاهش عرضه آب با کيفيت چه با عدم امکان عرضه برق به ميزان کافي خسارت‌ها و هزينه‌هاي که به مصرف کننده تحميل مي‌شود به مراتب بيشتر از مقدار ناچيزي از اصلاح قيمت است.
وي افزود: در اين موضوع نيازمنديم که در دو عرصه آب و برق تحقيقات و پژوهش را گسترش دهيم و از کمک و مشارکت دانشمندان و محققان علوم اجتماعي بهره مند شويم که چگونه مي‌توان تقاضاي رو به افزايش را مديريت کرد.
اردکانيان در پاسخ به پرسشي در باره کاهش اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي در فصل آب و برق لايحه بودجه سال ۹۷ کل کشور گفت: اتفاقي که در لايحه بودجه افتاده است اتفاق خاصي براي وزارت نيرو نيست. بيش از هشت هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان منابع مالي براي وزارت نيرو ديده شده است و علاوه بر آن امکانات متنوعي از جمله مجوز عرضه اوراق مشارکت، استفاده از اوراق خزانه اسلامي و نظير آن استفاده از منابع صندوق توسعه ملي است.
وي افزود: کاهشي که در مقايسه با سال قبل وجود دارد کاهش يکساني براي همه دستگاه‌ها و کل بودجه به دليل محدوديت منابع است.
وي تصريح کرد: سعي مي‌کنيم طرح‌هاي ضروري مربوط به وزارت نيرو چه در بخش آب و چه در بخش برق با توقف مواجه نشوند و سعي مي‌کنيم به موضوع جذب منابع غير دولتي مشارکت بخش خصوصي سرعت دهيم و نگاهي جدي به جلب سرمايه خارجي داريم.
وي ادامه داد: بايد ساز وکارها را تسهيل کنيم و روش‌ها را ساده کنيم و اطمينان‌ها را بيشتر کنيم تا بخش غيردولتي بتواند مشارکت فعال تري داشته باشيم.
وي در پاسخ به پرسش ديگر در مورد اصلاح قيمت‌ها گفت: اصلاح قيمت‌ها بخشي نبوده که نياز به مجوز قانوني داشته باشد و بخواهد در لايحه بودجه گنجانده شود طبيعتاً در فصل بودجه مورد بحث واقع نشده است. اصلاح قيمت‌ها جزو اختيارات دولت است و ما مشغول تدوين گزارش‌هاي لازم در اين زمينه براي دولت هستيم.