استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: گردش اقتصاد استان بر عهده این بخش است.

مجید خدابخش شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان شرقی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی و اشتغال انتظار می رود فعالیت دستگاه های خدمات رسان مضاعف شده و زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم کنند.
وی با تاکید بر تسریع در ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز و راه در شهرک‌های صنعتی استان، اظهارکرد: مدیران دستگاه های استان باید با مدیریت جهادی موانع موجود بر سر راه تولید و اشتغال در شهرک‌ های صنعتی را رفع کنند.
استاندار آذربایجان شرقی یادآوری کرد: دستگاه های دولتی نباید بخش خصوصی را درگیر بروکراسی اداری کنند بلکه طرح های بخش خصوصی را همانند طرح های دستگاه های خود پیگیری و موانع موجود را برطرف کنند.
خدابخش ادامه داد: هر مدیر دستگاه دولتی باید یک یا دو نفر از سرمایه گذاران بخش خصوصی را در حوزه فعالیت خود جذب کرده و زمینه های سرمایه گذاری آن ها را فراهم کند.
وی گفت: سرمایه‌گذاران بخش خصوصی منابع مالی خوبی دارند که می‌توان با ایجاد زیرساخت های لازم و فراهم کردن زمینه حضور آن ها برای توسعه استان گام برداشت.
استاندار آذربایجان شرقی اظهارکرد: سرمایه گذار مانند پرنده است که به محض احساس خطر و شنیدن صدای ناهنجار و ناخوشایند فرار می کند.
خدابخش افزود: بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان باید احساس امنیت کند .
آذربایجان شرقی با حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارای ۵۴ شهرک صنعتی و در سند تدبیر و توسعه استان نقش ویژه ای به بخش خصوصی داده شده است.