در اینفوگرافیک زیر قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۱۳۹۷ را می‌بینید

در اینفوگرافیک زیر قیمت خرید غیبت سربازی در بودجه سال ۱۳۹۷ را می‌بینید