رئیس پایگاه چهارم پلیس امنیت از دستگیری یک کلاهبردار که با عنوان مامور اماکن کلاهبرداری می کرد، خبر داد.

سرهنگ رشیدی رییس پایگاه چهارم پلیس امنیت با بیان این مطلب گفت: حسب اطلاع واصله مبنی بر اینکه فردی به برخی متصدیان صنوفی که در پی اخذ جواز می باشند مراجعه کرده است و خود را مامور نظارت بر اماکن معرفی و برای تسریع در انجام امور وجوهی را دریافت کرده تیم عملیاتی پایگاه وارد عمل دستگیری وی شد.

رییس پایگاه افزود: پس از هماهنگی های لازم قضایی متهم در یکی از واحدهای صنفی شرق تهران دستگیر شد که در حال کلاهبرداری بود.

وی افزود: تعدادی از مالباختگان در پایگاه حاضر و مواجهه حضوری با متهم صورت گرفت.

سرهنگ رشیدی در خاتمه اشاره داشت متهم دستگیر شده هیچ ارتباطی با پلیس پایتخت نداشت و با توسل به وسایل متقلبانه و جلب اعتماد شهروندان به دروغ خود را مامور معرفی می کرد.

لازم است شهروندان به هنگام انجام سیر اقدامات اخذ جواز تشریفات قانونی را طی کنند و به وعده های دروغین کلاهبرداران توجهی نکنند و با مشاهده این افراد موضوع را سریعا با شماره ۱۱۰ و ۱۹۷ و نیز شماره ۱۱۶ حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در جریان بگذارند.