مدیرکل محیط زیست استان زنجان با اشاره به اینکه افرادی بدون اطلاع از الفبای توسعه سبب نابودی محیط زیست می‌شوند گفت: زنگ خطر آسیب به محیط زیست زنجان به صدا درآمده است.

سید رضا موسوی در همایش رد پای طبیعت در زنجان اظهار داشت: زنگ خطر آسیب به محیط زیست صدا درآمده و بی‌توجهی به آن شرایط کنونی را به همراه آورده است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌ها به طبیعت غیرقابل بازگشت است ابراز کرد: افرادی که الفبای توسعه را نمی‌دانند سبب توسعه ناپایدار و نابودی و آسیب محیط زیست می‌شوند در حالی که نباید مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حفظ محیط زیست را فراموش کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان رودخانه قزل اوزن را رگ حیاتی در زنجان عنوان کرد و افزود: این رودخانه مورد غفلت واقع شده و از طرفی خشک شدن آب رودها سبب افزایش غلظت نمک و شوری آب و خاک می‌شود.

موسوی با تاکید بر اینکه تخلیه بی‌رویه آب‌های زیرزمینی محیط زیست و منابع طبیعی را تهدید می‌کنند بیان کرد: با توجه به شیب زمین، آلوده بودن برخی آب‌های سطحی زیرزمینی منابع طبیعی را به خطر می‌اندازد.

خلیل آقاجانلو، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان نیز در این همایش به کمبود بارش‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و کاهش بارندگی‌ها اکوسیستمی شکننده در کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری تنها دستگاه‌های متولی حفظ منابع طبیعی نیستند عنوان کرد: باید از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد برای ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی استفاده کرد تا شاهد آثار سوء بهره‌برداری‌های غیر اصولی از طبیعت نباشیم.