معاون صنایع دستی کشور در جشن ثبت جهانی گلیم سیرجان گفت: همه شهرها آرزو دارند، چنین عنوانی را از آن خود کنند و ما همچنان درگیر تامین اعتبارات برای شش شهر و یک دهکده جهانی صنایع دستی هستیم.

نامورمطلق در مراسم جشن ثبت جهانی سیرجان که امروز ۲۳ آذرماه در سالن هلال احمر این شهر برگزار شد، به این که جهانی شدن باید به دگردیسی یک شهر بینجامد اشاره و بیان کرد: اگر شهری که به ثبت جهانی رسیده، دچار تغییر و تحول نشود، به هدف خود نرسیده است.

معاون صنایع دستی کشور با اشاره به این که نامگذاری، آغاز یک ماجراست گفت: نام یعنی هویت. وقتی نامی اضافه می شود یعنی هویت و سرشت یک شهر تغییر می کند و ما امروز دوران جنینی کلپورگان را پشت سر گذاشته ایم و امروز باید شاهد دگرگونی این شهر باشیم.

نامورمطلق گفت: سیرجان، یکی از ذخایر صنایع دستی در کشور ماست که بزرگ ترین و پربارترین کارگاه های صنایع دستی را به خود اختصاص داده. آنچه موجب جهانی شدن این شهر شده، فعال و پویا بودن هنرمندان آن است.

معاون صنایع دستی به ضرورت برند سازی و تجاری سازی اشاره و بیان کرد: سیرجان، نماینده ایران در رقابت های جهانی است و ما باید به تجارت و برندسازی برای گلیم این شهر در حد و اندازه جهانی فکر کنیم.

نامور با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه تنها دو بند به هنرهای دستی در حال فراموشی و بسترسازی برای شهرهای جهانی صنایع دستی اشاره شده تا تامین زیرساخت برای این شهرها در اولویت قرار بگیرد.