نماینده‌های مجلس دلشان برای گردشگری می‌سوزد؟! ۲۳ فروردین ۱۳۹۷

انتقاد از افزایش بی‌صدای عوارض خروج
نماینده‌های مجلس دلشان برای گردشگری می‌سوزد؟!

رییس انجمن صفنی دفاتر خدمات مسافرتی ایران گفت: اگر نمایندگان مجلس دلشان برای گردشگری می‌سوزد پس چرا لایحه افزایش سه تا شش‌برابری عوارض خروج از کشور را مصوب کردند؟!

گردشگری ومیراث فرهنگی
چیزی یافت نشد !