اجرای نخستین پروژه بسته بندی و سورتینگ میوه در میاندوآب ۲۴ آذر ۱۳۹۶

اجرای نخستین پروژه بسته بندی و سورتینگ میوه در میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب از اجرای نخستین طرح درجه بندی(سورتینگ) میوه در این شهرستان خبر داد.

به روایت تصویر
چیزی یافت نشد !