طرح تدریس زبان مادری در مدارس کشور تدوین شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

نماینده مردم اردبیل در مجلس مطرح کرد؛
طرح تدریس زبان مادری در مدارس کشور تدوین شد

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر، سرعین در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرح تدریس به زبان مادری در مدارس کشور خبر داد.

همدان
چیزی یافت نشد !