چاپ سومین جلد قصه های محلی زنجان به زبان تورکی ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

چاپ سومین جلد قصه های محلی زنجان به زبان تورکی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان از چاپ جلد سوم کتاب قصه های محلی این استان به زبان تورکی تا نیمه امسال خبر داد و گفت: چاپ این مجموعه تا مرحله گردآوری کامل قصه های بومی و محلی زنجان ادامه دارد.

تورکجه
چیزی یافت نشد !